Vinderen af arkitektkonkurrencen er kåret

Nu er det på plads, hvordan forsamlingshuset, der er et knudepunkt for byudviklingen i Ravnsborg Enge, skal se ud. Alle tre arkitektfirmaer har leveret gennemarbejdede forslag, og efter grundig votering i dommerkomitéen er vinderne af konkurrencen OS Arkitekter.

For OS Arkitekter var med sit forslag overordnet set dem, der bedst besvarede det opstillede program. Forsamlingshuset, som OS Arkitekter har givet navnet ”Ravnen”, bliver derfor det kommende mødested for alle beboere og et omdrejningspunkt for det gode liv i Ravnsborg Enge.

Forsamlingshuset bliver et knudepunkt ved kvarterpladsen i Nordbyen, som er den første bydel af i alt fire, der bliver opført i Ravnsborg Enge.

”De tre forslag kunne hver noget særligt, men OS Arkitekter vinder, fordi deres forslag i høj grad formåede at tage højde for de forskellige behov blandt forsamlingshusets mange brugere. Forsamlingshuset sætter den landskabelige og urbane kontekst i Ravnsborg Enge i scene og illustrerer på indbydende vis, hvordan forsamlingshuset kan bruges inde og ude. Vi har været meget tilfredse med alle tre bud, og vi glæder os nu endnu mere til at tage første spadestik i Køges ny bydel.”

– Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune

”Vi er meget glade for, at vi nu skal realisere forsamlingshuset ”Ravnen”, der med en bæredygtig byggeskik med biobaserede materialer såsom træ og ålegræs, upcycling af materialer og med sin relation til de store landskabskvaliteter i bydelen, skal sætte tonen som det første hus i den bæredygtige bydel med fællesskabet som driver.”

– Stine Christiansen, OS Arkitekter

En overbevisende bæredygtighedsprofil

Især på den grønne skala skiller vinderforslaget sig ud. Ravnen er foreslået udført med kendte tekniske løsninger og moderate konstruktive spænd. Tagudhængene giver værdi i forhold til udeophold og beskytter mod overophedning, mens facaderne tager højde for sæsonens vejrforhold. Indvendigt er overfladerne valgt i materialer, der kan tåle det daglige slid, der utvivlsomt kommer med mange brugere.

 

"Med Ravnen vil vi ikke blot fortælle en sammenhængende historie om bæredygtighed, men også gå forrest i – og inspirere til – den grønne omstilling i form af materialevalg, eksempler på upcycling og fokus på social bæredygtighed. Der er bl.a. lagt vægt på konstruktionsteknikker og rumligheden, der gør det muligt at afholde både mindre, intime arrangementer og større forsamlinger til gavn for så mange som muligt. Men også det gennemgående, velovervejede materialevalg, der demonstrerer muligheden for anvendelse af lokale rest- eller genbrugsmaterialer.”

– Jesper Bælum, EGEM Ejendomme A/S

Forsamlingshuset bliver det første byggeri i Ravnsborg Enge.

Fakta om deltagerne

I efteråret 2022 blev 3 yngre arkitektfirmaer fra arkitektforeningen og Dreyers Fonds Projekt START udvalgt til at give deres bud på Ravnsborg Enges forsamlingshus. Deltagerne var: ReVærk, OS Arkitekter og Panum & Kappel.

Dommerkomité

De tre forslag er blevet bedømt af en dommerkomité bestående af: Rasmus Storgaard, Claus Bælum og Jesper Bælum (EGEM Ejendomme A/S), Marie Stærke, (Borgmester Køge Kommune), Rikke Sø Andersen, (Byplanlægger Køge Kommune) og fagdommerne Helle Lassen og Nils Holscher.