Moderne boliger nær
Køge Centrum og naturen

For at sikre at alle beboere har både naturen og nabofællesskabet tæt på livet, er Ravnsborg Enges boliger fordelt i fire klynger.

Varieret bebyggelse
til forskellige behov

Hver af de fire småbyer orienteres om en urban midte – et samlende torv. Omkring torvet bygges der højt i max 3 etager, mens der ud mod naturen bygges lavere. De fire småbyer er adskilt af landskabskiler – rekreative, grønne områder med rig mulighed for bevægelse, leg, fordybelse og ro.

Naturen varierer fra den høje fredskov til det store blågrønne søområde, gamle haver, frugtplantagen og de store, grønne legeområder mellem boligkvartererne. Gennem landskabskilerne løber et sammenhængende sti- og cykelloop, der hægter de fire småbyer sammen.

Plads til dig, mig og os

Ravnsborg Enge skal sprudle og leve gennem en mangfoldig beboersammensætning, gode naboskaber og stærke fællesskaber. Arkitekturen stræber efter denne diversitet, uden at det er på bekostning af hverken æstetik eller kvalitet. Der er boliger til kernefamilien og delefamilien. Til individualisten og kollektivisten. Og til både børnene, den nyuddannede og pensionisten.

Området tilbyder en blanding af små og store boliger til alle steder i livet. Der er moderne villaer side om side med rækkehuse, boliger til bofællesskaber og kompakthuse. Alt efter din økonomiske situation, lyst og behov kan du bosætte dig i Ravnsborg Enge som både ejer og lejer.

Fire småbyer med
bypladser og stræder
mellem by og land

Praktisk beliggenhed til en travl hverdag

Ravnsborg Enge ligger i pendlerafstand fra København i både bil eller med offentlig transport. Fra den nærliggende station er der er hurtigtog og S-tog til hovedstaden. Der er en kort cykeltur til den levende Køge midtby, der byder på restauranter, butikker og kulturliv.

Ravnsborg Enge understøtter Køge Kommunes ”Bevæg dig for livet ”-indsats ved også at støbe et stærkt fundament under foreningsidrætten. Her bliver området ved Ravnsborghallen en central dynamo.

Idræt og bevægelse på dagsordenen

Det er et erklæret mål for Ravnborgs Enge, at foreningsidrætten og den selvorganiserede aktivitet lever side om side og beriger hinanden. Byrummet er udviklet for at understøtte de aktive fællesskaber, hvor alle generationer og befolkningsgrupper kan mødes på tværs til fysisk aktivitet. Med sine grønne, åbne arealer indbyder området til leg, bevægelse og fysiske aktiviteter.

Fællesskabsfaciliteter
med aktiviteter til alle

Fra Ravnsborghallen bliver der via den nye viadukt skabt en direkte forbindelse til boligområdets aktivitetsarealer. Det skal understøtte sammenhængen mellem den organiserede sport og selvorganiserede aktiviteter og udnytte områdets naturskønne omgivelser. I den grønne kile etableres løberuter med indlagte træningsstationer, multibaner og andre faciliteter, som indbyder til leg og bevægelse.

Der bliver også placeret en stor legeplads, der både indbyder børnene til leg, men også inviterer voksne til at bevæge sig. I skovområdet kan man forestille sig, at naturen udforskes gennem aktiviteter som vandreruter, trailrun, forhindringsbaner, bålpladser med shelters eller en naturlegeplads.

Aktivitetsarealerne kommer helt ind i småbyerne, hvor mindre træningspladser bliver etableret. Her kan både unge og ældre bruge kroppen.