Varierede boliger til forskellige behov

Ravnsborg Enge vil byde på store og
små boliger til mennesker i alle aldre.

Den gode by er mangfoldig

I Ravnsborg Enge bliver der bygget forskellige boligformer, der lægger vægt på diversitet – uden at gå på kompromis med kvalitet og æstetik. Her vil moderne villaer stå side om side med rækkehuse, dobbelthuse, gårdhavehuse, kompakthuse og bofællesskaber.

Boligtyper og ejerformer bliver blandet for at skabe et varieret og mangfoldigt boligområde, hvor børnefamilien bor dør om dør med det ældre ægtepar, og dem der vælger at eje deres bolig, bor dør om dør med dem, der vælger at leje.

Området bliver opdelt af landskabskiler, der deler bebyggelsen i fire småbyer. Småbyerne bliver hægtet sammen af et sammenhængende sti- og cykelsystem, og hver af småbyerne indeholder en urban byplads, hvor fællesskabet kan udfolde sig.

En ny måde at
bygge og bo på

Ambitionen i Ravnsborg Enge er, at der skal være en stor variation af boligtyper. Målet er en blanding af 1/3 enfamilieshuse, 1/3 rækkehuse og 1/3 andre boligtyper.

I modsætning til det traditionelle parcelhus- eller rækkehuskvarter giver mangfoldigheden i Ravnsborg Enge et fortættet og lavt bykvarter med plads til mange familieformer, livsstile og økonomiske forhold.

Det skaber optimale forudsætninger for stor mangfoldighed blandt beboerne, mulighed for at blive boende i bydelen gennem mange livsfaser – og deraf også et godt fundament for et stærkt, socialt fællesskab.

Den store blanding af boligtyper giver samtidig et intimt, varieret og oplevelsesrigt boligkvarter.