Arkæologer finder bebyggelsesspor fra oldtiden

I efteråret 2021 gennemførte Museum Sydøstdanmark arkæologiske forundersøgelser i Ravnsborg Enge. Arkæologer gravede søgerender på hele området for at undersøge om – og i givet fald hvor – der kunne være spor af oldtidsanlæg i området. Forundersøgelserne viste spor af oldtidsanlæg i 5 delområder, og udgravning af de 5 områder, der omfatter i alt ca. 43.500 m2, er netop blevet afsluttet.

Arkæologer fra Museum Sydøstdanmark har i Ravnsborg Enge fundet bebyggelsesspor fra oldtiden i form af mørke aftegninger i lerlaget under mulden. Aftegningerne stammer fra stolpehuller, gruber, kogegruber og brandgrave.

Oldtidsbebyggelsen tolkes på nuværende tidspunkt til at spænde fra bondestenalderen til ældre jernalder (3900 f.Kr.- 400 e.Kr.). For nærmere at afklare hvilke tidsperioder de arkæologiske levn repræsenterer, bliver der nu gennemført kulstof 14-datering af fundene.

Historien strækker sig
over flere tusind år

Området ved Ravnsborg Enge ser især ud til at have været beboet i bronzealderen (1700 – 500 f.Kr.) og i den første halvdel af ældre jernalder (500 f.Kr. – 1 e.Kr.). Bebyggelsen har i denne periode bestået af såkaldte ’treskibede langhuse’ med to rækker af tagbærende stolper inden for husets vægge. I denne tidsperiode boede man typisk i mindre gårdsenheder bestående af enkelte familier, hvor også dyrene huserede inden for husets fire vægge. Dyrene boede i den østlige del af langhusene, mens man selv boede i den vestlige.

Fakta om udgravningen

  • I alt er 1947 anlæg registreret
  • 60 profiltegninger og fladtegninger
  • 250 jordprøver af konstruktioner, brandgrave og aktiviteten omkring disse
  • 17-20 konstruktioner i alt
  • Mindre bygninger var 6 x 6 m og blev brugt til håndværk og opbevaring
  • Større bygninger var 6 x 25 m og blev anvendt til beboelse
  • De større huse har været ca. 150 m2

Tydelige tegn på fortidens begravelsesritualer

I umiddelbar nærhed af bebyggelsen er der fundet 6 brandgrave, som afspejler dødekulturen og begravelsesritualerne af de afdøde beboere. Beboerne var først blevet brændt på et ligbål, hvorefter resterne blev placeret i en lerkrukke, som var forløberen til nutidens urne. Nærmere undersøgelser vil nu vise, om de afdøde har fået personlige gaver med sig i graven. Brandgravene, og placeringen af dem ift. bebyggelsen, bidrager til arkæologernes forståelse af, hvordan landskabet blev udnyttet samt organisationen af samfundet og begravelsesskikken i bronzealderen og den ældre del af jernalderen.

Kulturen og historien skal leve videre

Alle arkæologiske fund i Ravnsborg Enge vil i løbet af de næste par år blive efterbehandlet på museet, hvor der også vil kunne opnås mere præcise dateringer ved at analysere jorden fra oldtidsanlæggene.

I udviklingen af Ravnsborg Enge bliver der lagt vægt på, at kultur og historie bliver integreret i bydelen. Forsamlingshuset vil bl.a. danne ramme for aktiviteter, hvor beboerne både kan udfolde sin kreativitet og tage del i udstillinger.